09120412164 frp@frpmerch.com

سبد خرید

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست محدود وب سایت و مارکت frpmerch.com

سیاست این وب سایت براساس کارآفرینی برای قشرهای مختلف جامعه مخصوصا خانمهای عزیز کشورعزیزمان میباشد ودر واقع با این کار میخواهیم استعدادهای نهفته کشوررا در هراستان وشهر وروستایی که باشند،واینکه هر کدام به دلیل خاصی نتوانسته اند حرفه یا شغلی را به صورت جدی شروع کنند کشف وبا حمایتهای آموزش وپرورشی آنها را به سمت شغل وحرفه مورد علاقه شان راهنمایی نموده وتا درآمد دلخواه حمایتشان کنیم.ونکته مهم دیگر اینکه میخواهیم با استفاده از پلن طلایی کارآفرینی مخصوص frpmerch هر زن یا مادر ویا دختر ایرانی بتواند در منزل خود صاحب کسب وکاری پردرآمد باشد وعلاوه بر اینکه خود به درآمد دلخواه برسد بتواند برای اشخاص دیگر نیز کارآفرینی نموده وخود را درپیشرفت دیگران سهیم بداند.وبا این طرح ما در سطح جامعه دارای زنانی فعال و با اعتماد به نفس بالا خواهیم شد واین نکته در سرنوشت آینده زنان کشور میتواند خیلی مفید واقع شود

با توجه به اینکه ،این مارکت پلیس از فروشنده های زیاد ومتفاوتی تشکیل شده وهر کدام از آنها در مکان مختلفی هستند،پس سیاست کاری ما بر اساس اعتماد متقابل بنا گذاشته شده است وبا توجه به نیاز ودسترسی به اطلاعات شخصی افراد لازم است خط مشی راز داری ایجاد شود و اطلاعات شخصی مشتریان که در قسمت کاربری فروشگاهها جهت پیگیری ثبت میشود لذا فروشنده ها موظف به حفظ ونگهداری این اطلاعات میباشند وهمچنین فروشنده ها موظف به پردازش سریع ارسالی ها وهمچنین اصالت کالا میباشند.

وب سایت frpmerch.com

نهایت تلاش خود را مینماید تا محصولاتی عالی ومتنوع وبا کیفیت را در دسترس مشتریان عزیزی که ابن مجموعه را برای خرید انتخاب نموده اند قرار دهد.